Christenen en seksualiteit. Wat zegt de Bijbel over Seks? 2019-12-15

Seksualiteit en maagdelijkheid

Christenen en seksualiteit

Om ons heen is seks een gemeengoed geworden. De huidige aanwezigheid van veel gehuwde pastors is slechts een 103 5 pragmatische oplossing voor het tekort aan priesters. Vlinders Verliefdheid, en vlinders in je buik, begeerte en hartstocht zijn misschien wel een vruchtbare, maar geen goede voedingsbodem voor seksualiteit! In de islam echter zijn de seksuele genoegens op aarde een voorproefje van de genietingen die de goede gelovige in de hemel te wachten staan. Een ander onderwerp van discussie is de vraag wanneer een meisje geen maagd meer is. Jansen, Islam en seksualiteit, in: H. God is onze liefhebbende Schepper en Hemelse Vader.

Next

Christendom en homoseksualiteit

Christenen en seksualiteit

Onze seksualiteit duwt ons naar een relatie toe. Ook als je over een gestelde grens gaat blijft het goed en lekker voelen. Wil je hierover graag met iemand praten? Stel je voor dat je bij al de spannende dingen in je leven volledig onvoorbereid met je mond vol tanden staat? God stelt de grenzen waarbinnen Zijn gave ten volle kan worden genoten. Er deden meer meisjes mee aan het onderzoek dan jongens. Verliefdheid stort je in avonturen waar je vaak het eind niet van ziet. Dan, als ze behoefte voelden, zouden zij een van hun vrienden of verwanten in vertrouwen kunnen benaderen en hem vragen hen tijdelijk te huwen. Beheers je fantasieën, maar vergeet vooral niet te dromen over de dingen die er echt toe doen.

Next

Relaties en seksualiteit

Christenen en seksualiteit

Als seksualiteit wordt gebruikt om lustbegeerte te bevredigen ontstaat een onverzadigbaar egoïsme en het drijft de mensen tot een fatale verslaving van een roes van gevoelens. In de islam daarentegen vinden we een meer positieve waardering van het seksuele lichaam en van seksueel genot. Nu weten we niet of dat eigenlijk wel goed is… Hij zit bijvoorbeeld wel aan mijn borsten en billen enzo, alleen we weten eigenlijk niet of dit wel christelijk enzo is. Als het niet goedschiks kan via verleiding of door zich aantrekkelijk te maken, dan kwaadschiks via bedekte bedreigingen om zijn eer te schaden, het wegpesten van de co-vrouw, of via het toepassen van magie. Ze zijn vaak niet op de hoogte van de aanbevelingen van al-ghazali, of niet van zins zijn raad op te volgen.

Next

Christendom en homoseksualiteit

Christenen en seksualiteit

We broeden er onze plannen uit, reflecteren er op onze resultaten, herbeleven bepaalde gebeurtenissen, en we dromen er weg van de dagelijkse realiteit. Ook de toelaatbaarheid van echtscheiding wordt beargumenteerd vanuit deze gedachte, omdat een goed huwelijk, ook op seksueel gebied, dan gemakkelijker te bereiken is. Wat mij wel opvalt is dat de Bijbel eigenlijk níet zoveel zegt over seks. En als jullie onrein zijn, reinigt jullie dan. De homoseksuele leraar mag derhalve niet vanwege het hebben van een homoseksuele relatie worden afgewezen, ook niet als zou blijken dat hij met deze relatie samenleeft. Het boek Hooglied is hiervan een duidelijk voorbeeld: Het stel is smoorverliefd op elkaar, en genieten met volle teugen van elkaars lichaam. In een kort bestek als dit kan he - laas aan die historische veranderlijkheid en diversiteit on - vol doende recht gedaan worden.

Next

Seksualiteit binnen de godsdiensten by Sarah Voogd on Prezi

Christenen en seksualiteit

We moeten Gods grenzen serieus nemen. Het christendom kent een hoge waardering toe aan de vrouw. Als vooral jonge mensen zuiver en rein willen leven dan oefenen leeftijdgenoten en ook de verheerlijking van seksualiteit in de media helaas veel druk op hen uit. Nee, dat kan echt niet. Daarom is er in de islam geen verheerlijking van het celibaat.

Next

Relaties en seksualiteit

Christenen en seksualiteit

Mannen die op straat verlangens naar vreemde vrouwen krijgen worden gemaand snel terug te keren naar hun vrouw. Jezus noemt de mensen zalig, die een rein hart hebben, omdat een rein hart de mens toegang geeft tot God, die zelf volkomen licht is 1ste Johannesbrief 1: 5. Longman, Beyond a God s Eye View in the Study of Gender and Religion. Openbaring 4:11 vertelt ons dat Gods motivatie voor de schepping van alle dingen was. Waarbij enerzijds Bijbelteksten vergeleken worden met de boodschap van Jezus, die zich nooit voor of tegen homoseksualiteit heeft uitgesproken.

Next

Homoseksuele Christenen

Christenen en seksualiteit

Hij ging de mensen in waarheid en oprechtheid tegemoet. Eveneens boeken die jongeren en volwassenen helpen om een bijbels en christelijk zicht te ontwikkelen op dit thema. Seks, een lastig onderwerp voor vele christenen maar tegenwoordig hier in Nederland geen taboe meer. Het toegeven aan de verlokkingen van seks was een bewijs van de kracht van de duivel en de zwakke mens kon daarvoor vergeving krijgen. Is er ruimte voor gebed in je hoofd? Schmidt betreurt het dat veel Amerikanen dit niet langer lijken te waarderen en niet meer op de bres staan om dit erfgoed te verdedigen, terwijl er koortsachtige inspanningen worden verricht om de seksuele uitspattingen van het oude heidendom terug te brengen. Volgens Chia Longman houden de ge - trouwde streng joods-orthodoxe vrouwen in Antwerpen zich nauwgezet aan de reinheidswetten, maar de meisjes niet. Seksualiteit is een eenwording van man en vrouw binnen een door God ingesteld verbond, het huwelijk.

Next

Seksualiteit en maagdelijkheid

Christenen en seksualiteit

De vier pijlers moeten bij het bouwen aan de relatie even hoog gehouden worden. Je kan natuurlijk wel tijdens een gewone vriendschap over je geloof praten. Wij ervaren vrijheid van egoïsme om andere mensen het goede te kunnen geven en ze werkelijk in reinheid lief te hebben. Dat mensen rein en zuiver in het huwelijk gaan dat betekent dat ze met seksuele relatie wachten , komt nog zelden voor. De christelijk nadruk op privacy en afscherming van de huwelijkse seksualiteit, leidde uiteindelijk tot de institutionalisering van de persoonlijke levenssfeer. De islamitische normen met betrekking tot seksualiteit zijn strikt. Door hoe meisjes en vrouwen zich opmaken en kleden, verleiden ze de mannen tot onreine blikken.

Next

Christelijke seksualiteit

Christenen en seksualiteit

Bijvoorbeeld in bovenstaande uiteenzetting over de verbeelding van de hemel domineerde duidelijk een mannelijk heteroseksueel perspectief. De Profeet antwoordde: Ja, als ze merkt dat ze vochtig is geworden. Lees het boek van dezelfde auteur:. We hebben een afspraak gemaakt; je mag overal komen als het maar niet onder de kleren is!! Maar het sperma van de man verontreinigt slechts een dag, het menstruatiebloed van de vrouw zeven dagen. Af en toe reflecteren op je fantasieën met een gezonde dosis zelfkritiek is belangrijk.

Next